Бременността започва от момента на оплодяването и трае от 270 до 280 дни, т. е. четиридесет седмици, или 9 календарни месеца (10 лунарни месеца по 28 дни).

Продължителността на бременността не е точно известна, тъй като не може да се установи кога именно е оплодено яйцето. От наблюдение и опит е установено, че от началото на последната менструация до раждането на детето минават 280 дни. Значи към датата на първия ден на последната менструация и още 7 дни трябва да се прибавят 9 месеца, за да се определи датата на раждането.

Със започването на бременността у жената настъпват редица изменения, които са признаци за бременност. Първият признак на забременяването е прекратяването на менструацията. Обаче все пак този признак не е категоричен, особено у жени с нередовна менструация, тъй като тя може да спре и поради някои болестни причини. Също така ако жената силно желае да има дете, или обратно, ако се страхува да има дете, само от вълнение менструацията й може да спре.

В редки случаи менструацията не спира и през време на бременността. Като аномалия тя може да продължи и в първите месеци, даже до половината на бременността. Като се вземе предвид, че понякога кръвотечение, характеризиращо спонтанно помятане, може да наподобява менструация, необходимо е в такъв случай да се прибегне до лекарски преглед.

Ако има менструация през време на бременността, тя трае късо време, кръвта е в малко количество и е светла, водниста.

Вторият признак, който навежда на мисълта за забременяване, може да се смята промяната на вкуса и настроението на жената и повръщането. Този признак има значение само ако се прояви във връзка с първия – спиране на менструацията, защото се среща и при някои други заболявания, например нервни.

Третият признак е промяната на млечните жлези, които в първите седмици отделят малко секрет. Това също е един вероятен признак, защото се среща и при някои заболявания на половите органи, дори у здрави жени.

Четвъртият признак е измененият цвят на влагалището – големите срамни устни стават синкави, и увеличаването на матката. Този признак би могъл да се долови само при лекарско наблюдение. Увеличаването на матката се забелязва и при други маточни заболявания, но то не е както у бременните.

Петият признак е потъмняването на линията, която върви по средата на корема от пъпа надолу.

Тия признаци поотделно се срещат не само у бременните, но ако всички те са налице, особено първият, третият и петият, това показва, че жената е забременяла. И все пак те са несигурни. От четвъртия месец нататък се явяват по-сигурни признаци.

Шестият признак е увеличаването на корема, но това понякога се появява и при тумори, течност в корема и др. Нарастването на корема се съпровожда от движение на плода, което се усеща при допир с ръка. Въобще разказите на жената винаги трябва да се приемат с резерв, защото понякога жени, силно желаещи да имат дете, си въобразяват, че са бременни.

Със сигурност бременността може да се установи от лекар или акушерка.

От петия месец нататък у бременната жена могат да се забележат следните промени.

Увеличената матка натиска съседните органи, пикочния мехур и дебелото черво. Появяват се чести напъни за уриниране, които траят до края на бременността и са особено силни в последните месеци.

У някои жени кожата на корема остава непроменена. У повечето още в началото на бременността по корема се появяват по-голямо или по-малко количество синьо-червени ивици, които се наричат ивици на бременността. Те остават видими дълго време след раждането, като изменят цвета си и стават белезникави.

През време на бременността млечните жлези се изменят и достигат своето пълно физиологично развитие. В млечните жлези на девойката има малко жлезисти делчета. Още в началото на бременността под влияние на нервната система и на жлезите с вътрешна секреция млечните жлези започват да се увеличават. Жлезистите делчета се разрастват и броят им се увеличава. През втората половина на бременността тези жлези започват да отделят първото мляко, наречено коластра. То представлява мътна жълтеникава течност, която се получава при изстискване на гърдите. Същинско мляко започва да се отделя на втория или третия ден след раждането.

Поради притискане на съдовете циркулацията на кръвта в краката се нарушава. Това причинява разширение на вените на краката, което може да застави бременната да остане на легло през последните 2–3 месеца от бременността.

През време на бременността организмът на жената се намира в особено състояние, при повишени изисквания към всички дейности – дихателни, кръвоносни, храносмилателни и т. н. Обмяната на веществата е усилена, дишането се учестява. Работата на сърцето и кръвоносните съдове се увеличава. Храносмилането е усилено, защото червата трябва да преработват и възприемат по-голямо количество храна от нормалното, тъй като майката храни не само себе си, но и плода. Бъбреците трябва да работят повече, за да изхвърлят крайните продукти от обмяната на веществата както на майката, така и на плода.

Здравата жена може да се справи с всички тези изисквания и да ги понесе лесно. Жени, болни от туберкулоза, със сърдечни, бъбречни и други страдания трудно се справят с тези натоварвания и заради това бременността може да увреди здравето им.

Има жени, които понасят бременността много леко, а други страдат от по-силно или по-слабо изразени разстройства. У много жени се появява желание за употреба на особена храна – кисело, лютиво и пр. При някои повдигането и повръщането са много тежки и продължителни. Апетитът им изчезва и те слабеят. У по-слабите жени се появяват припадъци. В такива случаи трябва да се търси помощта на лекар.